Pin-saft-ls17̀500-có-rắc-1

Pin Saft LS17500 có giắc 3.6V

Bình luận trên Facebook