Ni-MH AAA 500mAh

500mAh – Pin công nghiệp

Bình luận trên Facebook