Hitachi-EB1214S-Thay-Th-Pin-12V-2-0-3-0Ah-Pin-S-c-Cho-C5D

12V Hitachi DS12DVF3 EB1214S

Bình luận trên Facebook